varmblods
kaldblods

# 63 - Jalapetron

Katalogside 3Hoppe e Born in the U.S.A

u Sanna Bob e S.J.'s Photo

 Røntgenundersøkelse

Innmelder:
Hans Tronstad & Per Tronstad
Kroghbakken 9
7713 STEINKJÆR

T: 941 78 322
E: hans.tronstad@smn.no


Innmelder opplyser:
Klasseløpsauksjonens #63 Jalapetron hoppe f. 19 e unghestkanonen Born in the USA 11,9/2,1 mill og Axel Jensen-vinneren Sanna Bob 13,7/0,5 mill. Søster til Badlands 1.13 (4) og Louisiana 1.14 (3) som gjør suksess i Danmark. Begge aktuelle for årets klasseløp i Norge. Avkommene til Sanna Bobs mor løp inn 1,1 mill, mormorens 4,2 mill, oldemorens 4,6 mill og tipp oldemors 6,8 mill!. Fra samme morstamme kommer mangemillionærene Cokstile, Jetstile, Mindyourvalue WF og The Bad Boy.

Jalapetron er på alle måter velskapt med godt lynne og flott eksteriør. Ble innkjørt i vår og fikk 20 turer for vogn før beiteslipp. Oppførte seg fint.

SE VIDEO 1
SE VIDEO 2

Varmblodshester