Varmblodshester
kaldblods

# 42 - The Wanted One

Katalogside 3Hingst e Nuncio

u One By One e Fast Photo

Innmelder:
Trond Asheim & Daniel Hansen
Sinsenveien 68
0586 OSLO

T: 959 60 074
E: trond@tgn.no

Innmelder opplyser:
Han er oppvokst på løsdrift med jevnaldrende hos familien Ydersbond (N.Y.-oppdrettet) – med fri tilgang på grovfôr og er bundet opp for individuelt kraftfôr 2 ggr daglig. I sommer har hesten gått på beite på store arealer som innbyr til lek og bevegelse.

Varmblodshester