varmblods
kaldblods
VIP plasser

# 133 – VOYLE LINA

KatalogsideHoppe e Moe Odin

u Lome Linn e Åsrapp

Innmelder: Ann Berit Sagedal, Gautestadvegen 176, 4735 Evje.

Tlf: 918 40 379
E-post: steinfossan@gmail.com

 
Innmelder opplyser:
Voyle Lina kommer fra en topp morstamme. Mor til Lome Linn er søster til bl.a. Lome Elden og Lome Kongen. Nevner også Lome Brage og Lome Stjernen u en  søster. Samt Lome Oda, Lome Odin og Lome Diamant. Disse tre er de eneste fra denne stammen med Moe Odin som far. Lome Oda viser at Moe Odin også avler topp hopper på denne morstammen.

Voyle Lina har et flott eksteriør og trav. Frirøntget for biter.

Kaldblodshester